home

Simons Advocatuur, advocaat voor ondernemers

Als ondernemer bent u liever bezig met ondernemen dan met juridische zaken. Simons Advocatuur neemt u de zorg voor juridische zaken graag uit handen. Of het nu gaat om advies, het opstellen of beoordelen van contracten of het oplossen van een geschil. Daarbij draait het altijd om maatwerk.

Ik investeer in langdurige relaties en verdiep mij in uw onderneming en de mensen achter de onderneming. Zo kan ik mij inleven in uw situatie en zo kan ik u helpen bij het bereiken van de gewenste resultaten.

Bent u benieuwd wat Simons Advocatuur voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek. Ik hoor graag wat u bezig houdt en deel ook graag mijn visie met u.

Sandra Simons

Mijn visie

Persoonlijk

Korte lijnen, heldere taal en duidelijke afspraken. Een advocaat die zich vastbijt in juridische vraagstukken, maar ook oog heeft voor de persoonlijke kant van het verhaal. Effectief zaken doen vanuit een open en informele sfeer, waarin kwaliteit, inhoud en resultaten boeken optimaal tot hun recht komen.

Bevlogen

Samen met u toewerken naar concrete resultaten. Ook – of misschien juist wel – als deze op het eerste gezicht niet haalbaar lijken. Een strategische partner, die luistert, doorvraagt, meedenkt en buiten de gebaande paden durft te gaan. U herkent dit aan de twinkeling in mijn ogen als ik het gewenste resultaat voor u bereik.

Resultaatgericht

Wat is belangrijk voor uw onderneming? Welke doelen wilt u bereiken? Het antwoord op die vraag staat centraal. Niet het probleem of de juridische vraag, want dan krijgt u misschien een oplossing of antwoord waar u niet op zat te wachten. Klinkt logisch, maar is het vaak niet.

Sandra Simons

Na haar afstuderen heeft Sandra Simons bewust de keuze voor de advocatuur gemaakt. In dit vak kan zij mensen helpen door juridisch complexe vraagstukken te vertalen naar eenvoudige en praktische oplossingen. Sandra realiseert zich dat het u niet gaat om een uitleg van de wet, maar om concrete adviezen en tastbare oplossingen. De adviezen en stukken die zij opstelt zijn dan ook helder, praktisch en to the point.

 

Ambitie

Stilstand is achteruitgang. Dat weet u als ondernemer als geen ander. Na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest bij middelgrote advocatenkantoren en de kneepjes van het vak te hebben geleerd, was het voor Sandra tijd voor de volgende stap, tijd om zelf te ondernemen. Dit heeft begin 2014 geresulteerd in de oprichting van Simons Advocatuur. Sandra verplaatst zich in uw positie en speelt flexibel in op de behoeften van de moderne ondernemer. Haar cliënten typeren haar als professioneel, betrouwbaar, creatief en strategisch. Zij laat alle belangen meewegen; zowel de zakelijk als de emotionele. Sandra is bescheiden, maar ook ambitieus:

Ik wil mij blijven ontwikkelen en ben graag de beste in wat ik doe”.

Expertise 

Sandra rondde in 2007 de specialisatieopleiding nationaal en internationaal contracteren af.

Zij helpt ondernemers bij alles wat met contracten- en ondernemingsrecht te maken heeft. Van de totstandkoming, vastlegging of beoordeling van een contract tot en met de beëindiging daarvan. Elke ondernemer heeft hier dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld bij afspraken met klanten, leveranciers, handelspartners en zakenpartners.

Door de toename van marktwerking en concurrentie in de zorg hebben ook zorginstellingen en beroepsbeoefenaren steeds meer te maken gekregen met vraagstukken op het gebied van contractenrecht. Om cliënten uit de zorgsector ook optimaal te kunnen adviseren en bijstaan heeft Sandra in 2014 de specialisatieopleiding gezondheidsrecht afgerond.

 

 • koop- en verkoopovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • licentieovereenkomsten
 • aansprakelijkheidskwesties
 • privacywetgeving
 • consumentenrecht
 • procesrecht
 • alternatieve geschilbeslechting

Werkwijze

U staat centraal. Vanaf het kennismakingsgesprek draait het om uw vraagstukken en de resultaten die u graag wilt bereiken. Simons Advocatuur heeft de kennis en ervaring om u te adviseren en u te helpen uw doelstellingen te realiseren. Dankzij een uitgebreid netwerk met specialisten buiten mijn vakgebied, bent u verzekerd van kwaliteit op alle vlakken. Stuk voor stuk professionals en zelf ondernemer, zodat zij zich in uw positie kunnen verplaatsen. Natuurlijk werk ik ook graag samen met uw adviseurs.

Het is wel zo fijn om te weten waar u aan toe bent. Op voorhand maak ik dan ook duidelijke afspraken met u over de opdracht, het te volgen tijdspad en het te behalen resultaat en de kosten.

Simons Advocatuur werkt met vaste tarieven en brengt geen kantoorkosten in rekening. Mede afhankelijk van de aard van de opdracht, is het daarnaast mogelijk om een vaste prijs af te spreken. Ook interim opdrachten, voor tijdelijke versterking van uw juridische afdeling of ter vervanging van een jurist of advocaat, behoren tot de mogelijkheden.

Als u slechts af en toe juridisch advies of een klankbord nodig heeft, kunt u ook een advocatenabonnement afsluiten.

 

 

Diensten

button-contractenrecht3

Voorkomen is beter

Veel mensen zien contracten als een noodzakelijk kwaad. Jammer, want een goed contract kan aanzienlijke problemen achteraf – en de bijbehorende kosten – voorkomen. Wanneer er een geschil dreigt of is ontstaan, is de inhoud van het contract van grote invloed op het verloop en de uitkomst van een procedure. Contracten zijn voor elke ondernemer dan ook onontbeerlijk.

Simons Advocatuur beschikt over specialistische kennis op het gebied van (inter)nationaal contractenrecht. Biedt ondersteuning bij het uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van contracten en dwingt zo nodig ook de nakoming ervan af.

button-ondernemingsrecht-2

Duidelijke taal

Als ondernemer komt u soms voor lastige vraagstukken te staan.

Bijvoorbeeld welke rechtsvorm het meest geschikt is. Hoe u een bedrijfsopvolging, -overname of -fusie in goede banen kunt leiden. Of hoe het zit met bedrijfsaansprakelijkheid bij faillissement. Vragen waar lang niet elke ondernemer uitgebreid bij stil staat, maar die wel het verschil kunnen maken tussen succesvol zijn of niet.

Simons Advocatuur maakt u graag wegwijs in de complexe wereld van het ondernemingsrecht. Laat u zien hoe u intern uw bedrijf kunt organiseren. Van advies en het opstellen van contracten vooraf. Tot het voeren van onderhandelingen en procederen bij geschillen.

 • Aan- en verkoop van aandelen of activa
 • Aangaan/beëindigen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aangaan/beëindigen van managementovereenkomsten
 • Aangaan/beëindigen van samenwerkingsverbanden
 • Bedrijfsfusies en bedrijfsovernames
 • Bedrijfsopvolging
 • Bestuursaansprakelijkheid in of buiten faillissement
 • Interne geschillen tussen bestuurders, aandeelhouders, vennoten
 • Keuze van de juiste rechtsvorm en opstellen contracten

button-gezondheidsrecht-2

Ontzorgen in de zorg

De zorg is continu in beweging. De concurrentie staat op scherp en ontwikkelingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in hoog tempo op. Alleen het bieden van zorg is niet meer voldoende om in deze sterk veranderende markt overeind te blijven. Er is meer nodig. Kostenreductie en transparantie bijvoorbeeld. Vereenvoudiging van procedures en contracten. En vooral meer tijd en aandacht voor cliënt en patiënt. Voor zaken die niets te maken hebben met de zorgverlening die u biedt, neemt Simons Advocatuur u de zorg graag uit handen.

Simons Advocatuur kent haar weg in de specifieke wet- en regelgeving en kan u als zorgaanbieder of beroepsbeoefenaar daardoor optimaal adviseren en ondersteunen. Bij het aangaan of beëindigen van samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, governancevraagstukken of tuchtregelgeving. Geen ellenlange boekwerken, maar duidelijke taal en procedures en contracten die ertoe doen. Regels zijn immers belangrijk, maar dat betekent niet dat ze omslachtig moeten zijn.

button-geschilbeslechting-2

Krachtig en adequaat

Conflicten zijn soms onvermijdelijk. Het is dan zaak om snel, maar zorgvuldig actie te ondernemen.
Eerst trachten er in onderling overleg uit te komen. Mocht dat niet lukken procederen. Dat is echter nooit een doel op zich, maar slechts een middel.

Simons Advocatuur heeft oog voor alle factoren die bij het geschil en de oplossing daarvan een rol spelen. Aan contracten bijvoorbeeld die ten grondslag liggen aan de samenwerking. Aan de positie van en relatie met de overige betrokkenen. Maar ook de aandacht die de zaak trekt en de tijd en kosten die aan de oplossing van het geschil besteed worden. In een zo vroeg mogelijk stadium de te nemen stappen bespreken maakt vaak het verschil tussen een goede regeling en escalatie van het conflict, met alle gevolgen van dien.

Simons Advocatuur ondersteunt bij:

 • Analyse van het geschil en het bepalen van de strategie
 • Onderhandelingen en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • Procedures in eerste aanleg, hoger beroep en kort geding
 • Arbitrage
 • Voorlopige maatregelen, zoals beslaglegging, voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht

en beschikt over expertise op het gebied van:

 • Commerciële geschillen
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Geschillen binnen de onderneming
 • Faillissementsrechtelijke geschillen
 • Incasso van geldvorderingen

Simons Advocatuur

de Ideeënfabriek

Liessentstraat 9a
5405 AH Uden

M: 06 - 46765117
T: 0413 -530236
F: 0413 - 530237
E: info@simonsadvocatuur.nl
I: www.simonsadvocatuur.nl

Contact

Heeft u vragen, wilt u een afspraak maken of gewoon meer informatie? Vul dan het formulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op!

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *